Alles van Voorthuizen
Bekijk de agenda

Aanvragen vergunningen en verleende vergunningen Voorthuizen week 11

Aanvragen vergunningen en verleende vergunningen Voorthuizen week 11
Voorthuizen Geplaatst 18 maart 2019

Aanvragen vergunningen en verleende vergunningen Voorthuizen week 11

Vergunningen in Voorthuizen

Aanvragen vergunningen in Voorthuizen

Aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
14-03-2019 Overhorsterweg t.h.v. rondweg Voorthuizen: aanleggen marterbrug
14-03-2019 Lange Zuiderweg 21A: kappen van 5 bomen
14-03-2019 Nijkerkerweg 177: bouwen stal
14-03-2019 Kieftveen 18: bouwen van tien recreatieverblijven
14-03-2019 Koninginnelaan 9: kappen boom
14-03-2019 Lankerenseweg 8: tijdelijk plaatsen woonunit
14-03-2019 Schoonengweg De Garven: bouwen van vier twee-onder-één-kapwoningen
14-03-2019 Johannes Vermeerstraat 29: bouwen serre
14-03-2019 Ferdinand Bolstraat 10: wijzigen gevels berging

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.
Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders, zie de colofon voor de adresgegevens. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze raden wij u aan een afspraak te maken via tel. 14 0342
Uw bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal.
Uw beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
U kunt dit verzoek richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
===============================================================

Verleende vergunningen in Voorthuizen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
14-03-2019 Wouterskamp kavel 246: bouwen woning
14-03-2019 Overhorsterweg 42: gewijzigd bouwen schuur
14-03-2019 Kieftveen 30: nieuwbouw overdekt zwembad
14-03-2019 Kerkstraat 3A: plaatsen twee dakkapellen

Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van het besluit, bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet u gemotiveerd aangeven waarom u het niet eens bent met het besluit. Het indienen van een bezwaarschrift tegen een verleende vergunning heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat gedurende de behandeling van uw bezwaarschrift uitvoering wordt gegeven aan de activiteit(en), dient u, naast het indienen van een bezwaarschrift, een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen.
Uw bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal.
Uw beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
U kunt dit verzoek richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
===============================================================

Verlenging beslistermijn in Voorthuizen

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure):
14-03-2019 Rubensstraat 61: plaatsen geluidsscherm

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.
Uw bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal.
Uw beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
U kunt dit verzoek richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

AH Bonus

Meer informatie | Alles van Voorthuizen | Agenda evenementen Voorthuizen

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Allesvan Voorthuizen
Adresgegevens
Rijksweg 59
3781LT Voorthuizen
Telefoon
T 31653739080


Van Top tot Teen
Camping de Meidoorn bij Voorthuizen
Volksuniversiteit Barnevue Voorthuizen
Van Beek Mode Voorthuizen
Hubo XL - Voorthuizen
Meubelspuiterij Hofmeijer