Alles van Voorthuizen
Bekijk de agenda

Aanvragen vergunningen en verleende vergunningen Voorthuizen week 10

Aanvragen vergunningen en verleende vergunningen Voorthuizen week 10
Voorthuizen Geplaatst 11 maart 2019

Aanvragen vergunningen en verleende vergunningen Voorthuizen week 10

Vergunningen in Voorthuizen

Aanvragen vergunningen in Voorthuizen

Aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
21-02-2019 Apeldoornsestraat 54: realiseren van een Bed&Breakfast
21-02-2019 Zeumerseweg 31: vervangen dakkapel
21-02-2019 Baron van Nagellstraat 9: uitbreiding kantoor op 1e verdieping
21-02-2019 Harremaatweg 7: aanleggen uitrit
21-02-2019 Kerkstraat 3A: plaatsen van 2 dakkapellen
28-02-2019 Rijksweg 106: verbouwen en uitbreiden woning
28-02-2019 Oude Zeumerseweg 3: plaatsen poort in het hekwerk
28-02-2019 Prinsenweg 23: kappen van 10 bomen
28-02-2019 Mendelssohnlaan 1: verbouwen en uitbreiden woning
28-02-2019 Mendelssohnlaan 76: plaatsen dakkapel
07-03-2019 Tolnegenweg 65: verbouwen en uitbreiden magazijn
07-03-2019 Nijkerkerweg 177: brug verleggen Zeumersebeek/duikers plaatsen
07-03-2019 Hoornbloem 73 : verbouwen/veranderen wooncentrum
07-03-2019 Mendelssohnlaan 20: plaatsen dakkapel voorzijde woning
07-03-2019 Apeldoornsestraat 54: kappen twee bomen
07-03-2019 Garderbroekerweg/Goorderweg: bouwen woning

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.
Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders, zie de colofon voor de adresgegevens. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze raden wij u aan een afspraak te maken via tel. 14 0342
Uw bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal.
Uw beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
U kunt dit verzoek richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
===============================================================

Verleende vergunningen in Voorthuizen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
21-02-2019 De Steenkamp 49: verbouwen en uitbreiden woning door middel van een erker
21-02-2019 Steenhouwerslaan 4: verhogen garagedak
28-02-2019 Hoofdstraat 142: kappen boom
28-02-2019 Baron van Nagellstraat 53: kappen twee bomen
28-02-2019 Noordersingel 31: verbreden uitrit
07-03-2019 Ten Bokkel Huininkhof 3: kappen twee bomen
07-03-2019 Kieftveen 18: toepassing van een projectafwijkingsbesluit
07-03-2019 Lange Zuiderweg 120: veranderen bedrijf
07-03-2019 Gerard Doustraat 101: bouwen gymzaal

Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van het besluit, bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet u gemotiveerd aangeven waarom u het niet eens bent met het besluit. Het indienen van een bezwaarschrift tegen een verleende vergunning heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat gedurende de behandeling van uw bezwaarschrift uitvoering wordt gegeven aan de activiteit(en), dient u, naast het indienen van een bezwaarschrift, een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen.
Uw bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal.
Uw beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
U kunt dit verzoek richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
===============================================================

Verlenging beslistermijn in Voorthuizen

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure):
28-02-2019 Baron van Nagellstraat achter nr 29: kappen van 12 bomen
07-03-2019 Wouterskamp kavel 246: bouwen woning

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.
Uw bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal.
Uw beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
U kunt dit verzoek richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
===============================================================

Geaccepteerde melding in Voorthuizen

Geaccepteerde meldingen:
07-03-2019 Noordenweg 43: melden voor het houden van 200 (post)duiven

Als u het niet eens bent met het besluit en u een zienswijze heeft ingediend tegen de ontwerpbeschikking, dan kunt u binnen zes weken na verzending van het besluit beroep instellen bij de rechtbank in Arnhem. In het beroepschrift moet u gemotiveerd aangeven waarom u het niet eens bent met het besluit. Het indienen van een beroepschrift tegen een verleende vergunning heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat gedurende de behandeling van uw beroepschrift uitvoering wordt gegeven aan de activiteit(en), dient u, naast het indienen van een beroepschrift, een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen.
Uw bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal.
Uw beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
U kunt dit verzoek richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
===============================================================

Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunningen in Voorthuizen

07-03-2019 Mendelssohnlaan 20: plaatsen dakkapel voorzijde woning (vergunningsvrij)

Als u het niet eens bent met het besluit en u een zienswijze heeft ingediend tegen de ontwerpbeschikking, dan kunt u binnen zes weken na verzending van het besluit beroep instellen bij de rechtbank in Arnhem. In het beroepschrift moet u gemotiveerd aangeven waarom u het niet eens bent met het besluit. Het indienen van een beroepschrift tegen een verleende vergunning heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat gedurende de behandeling van uw beroepschrift uitvoering wordt gegeven aan de activiteit(en), dient u, naast het indienen van een beroepschrift, een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen.
Uw bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal.
Uw beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
U kunt dit verzoek richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

AH Bonus

Meer informatie | Alles van Voorthuizen | Agenda evenementen Voorthuizen

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Allesvan Voorthuizen
Adresgegevens
Rijksweg 59
3781LT Voorthuizen
Telefoon
T 31653739080


Auto IJdorff voor uw saab in Voorthuizen
Tuinwinkel De Ganzenbeek - Voorthuizen
Hubo XL - Voorthuizen
Vakantiepark Ackersate - voorthuizen
Ruitersportcentrum M&M - Voorthuizen
Visspeciaalzaak De Parel Voorthuizen