Alles van Voorthuizen
Bekijk de agenda

Aanvragen vergunningen en verleende vergunningen Voorthuizen week 18 2019

Aanvragen vergunningen en verleende vergunningen Voorthuizen week 18 2019
Voorthuizen Geplaatst 6 mei 2019

Aanvragen vergunningen en verleende vergunningen Voorthuizen week 18

Vergunningen in Voorthuizen

Aanvragen vergunningen in Voorthuizen

Aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
18-04-2019 Boeijenkamp kavel 19: bouwen woning
18-04-2019 Baron van Nagellstraat/Holzenboschlaan naast nr 5: bouwen woning en erfafscheiding
25-04-2019 Veldkampstraat naast nr 5: bouwen van 11 appartementen
25-04-2019 Bakkersweg tussen nr 96 en 102: bouwen woning en kappen vier bomen
25-04-2019 Groote Elstweg Kromme Akker Zuid I: kappen boom
02-05-2019 Schoonengweg doortrekken Holzenboschlaan: kappen van negen bomen

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.
Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders, zie de colofon voor de adresgegevens. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze raden wij u aan een afspraak te maken via tel. 14 0342
Uw bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal.
Uw beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
U kunt dit verzoek richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
===============================================================

Verleende vergunningen in Voorthuizen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
18-04-2019 Piet Heinlaan 27: kappen boom
18-04-2019 Overhorsterweg 37: isoleren woning buitengevel, wijzigen voorgevel en interne verbouwing
18-04-2019 Jan de Jagerweg 11: verbreden uitrit
25-04-2019 Elzenkamperweg 3: kappen boom
25-04-2019 Hoofdstraat 9: plaatsen dakkapel
25-04-2019 Hoornbloem 73: verbouwen en veranderen wooncentrum
25-04-2019 Prinsenweg 23: kappen 10 bomen met herplant
25-04-2019 Handellaan 11: wijzigen gevel
25-04-2019 Lankerenseweg 8: tijdelijk plaatsen woonunit
02-05-2019 Van den Berglaan 30-315: plaatsen kozijn in gevel
02-05-2019 Stolp 23: uitbreiden woning
02-05-2019 Irenelaan 16: bouwen carport
02-05-2019 Boeijenkamp kavel 19: bouwen woning
02-05-2019 Apeldoornsestraat 54: realiseren Bed & Breakfast

Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van het besluit, bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet u gemotiveerd aangeven waarom u het niet eens bent met het besluit. Het indienen van een bezwaarschrift tegen een verleende vergunning heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat gedurende de behandeling van uw bezwaarschrift uitvoering wordt gegeven aan de activiteit(en), dient u, naast het indienen van een bezwaarschrift, een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen.
Uw bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal.
Uw beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
U kunt dit verzoek richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
===============================================================

Verlenging beslistermijn in Voorthuizen

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure):
18-04-2019 Prinsenweg 23: kappen 10 bomen met herplant
25-04-2019 Smidsplein 18: plaatsen terrasoverkapping
25-04-2019 Apeldoornsestraat 54: realiseren Bed&Breakfast

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.
Uw bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal.
Uw beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
U kunt dit verzoek richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
===============================================================

Geaccepteerde melding in Voorthuizen

Geaccepteerde meldingen:
18-04-2019 Nijkerkerweg 177: veranderen bedrijf met een beperkte milieutoets

Als u het niet eens bent met het besluit en u een zienswijze heeft ingediend tegen de ontwerpbeschikking, dan kunt u binnen zes weken na verzending van het besluit beroep instellen bij de rechtbank in Arnhem. In het beroepschrift moet u gemotiveerd aangeven waarom u het niet eens bent met het besluit. Het indienen van een beroepschrift tegen een verleende vergunning heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat gedurende de behandeling van uw beroepschrift uitvoering wordt gegeven aan de activiteit(en), dient u, naast het indienen van een beroepschrift, een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen.
Uw bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal.
Uw beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
U kunt dit verzoek richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

AH Bonus

Meer informatie | Alles van Voorthuizen | Agenda evenementen Voorthuizen

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Allesvan Voorthuizen
Adresgegevens
Rijksweg 59
3781LT Voorthuizen
Telefoon
T 31653739080


Allesvan Voorthuizen
Auto Versteeg Buurman B.V. Voorthuizen
Volksuniversiteit Barnevue Voorthuizen
Camping de Meidoorn bij Voorthuizen
Hubo XL - Voorthuizen
Alex van den Brom containerverhuur