Alles van Voorthuizen
Bekijk de agenda

Gemeenteberichten Voorthuizen week 18

Gemeenteberichten Voorthuizen week 18
Voorthuizen Geplaatst 6 mei 2019

Gemeenteberichten voor Voorthuizen week 18 - 4 mei 2019

Gemeenteberichten Voorthuizen

Exploitatieovereenkomst Hunnenweg I

Ten behoeve van de ontwikkeling van een plangebied aan de Hunnenweg, te Voorthuizen, is voor de bouw van 39 woningen, een exploitatieovereenkomst gesloten. Hierin zijn afspraken vastgelegd over de wederzijdse verplichtingen tussen gemeente en ontwikkelaars, in hoofdzaak gericht op de inrichting van het plangebied en woningcategorieën waarin gebouwd zal worden.

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst ligt vanaf 19 april 2019 gedurende zes weken ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving.

Tegen deze overeenkomst is geen bezwaar of beroep mogelijk.
U vindt de officiële bekendmaking via https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bekendmakingen/
===============================================================

Vaststelling bestemmingsplan De Kelis I

De raad heeft op 17 april 2019 het bestemmingsplan De Kelis I vastgesteld. Dit plan voorziet in functieverandering van een agrarisch bedrijf naar wonen op de percelen De Kelis 8 en 9 in Voorthuizen, waarbij één extra woning mogelijk wordt gemaakt op het perceel De Kelis 8.

Van 26 april tot en met 7 juni 2019 ligt het bestemmingsplan De Kelis I ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving (Raadhuisplein 2).
U vindt de officiële bekendmaking via https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bekendmakingen/.
Daarnaast is het plan in te zien op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0203.1481-0002
De bronbestanden zijn beschikbaar via: http://gis.barneveld.nl/plannen/NL.IMRO.0203.1481-/NL.IMRO.0203.1481-0002
(Mochten bovenstaande links niet werken, wilt u het dan melden bij rodigitaal@barneveld.nl?)

Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren brachten, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). U kunt ook beroep instellen indien u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was een zienswijze naar voren te brengen. In het beroepschrift moet u gemotiveerd aangeven waarom u het niet eens bent met de beslissingen, en, indien van toepassing, waarom u destijds geen zienswijze naar voren heeft kunnen brengen.

Ook kan tijdens deze periode een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de genoemde Afdeling bestuursrechtspraak.
De Raad van State stuurt u bericht over het griffierecht dat u moet betalen voor het behandelen van uw beroepschrift en eventueel uw verzoek om voorlopige voorziening.

AH Bonus

Meer informatie | Alles van Voorthuizen | Agenda evenementen Voorthuizen

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Allesvan Voorthuizen
Adresgegevens
Rijksweg 59
3781LT Voorthuizen
Telefoon
T 31653739080


Vakantiepark Ackersate - voorthuizen
Auto IJdorff voor uw saab in Voorthuizen
Alex van den Brom containerverhuur
Ruitersportcentrum M&M - Voorthuizen
Camping de Meidoorn bij Voorthuizen
Gall & Gall Voorthuizen