Alles van Voorthuizen
Bekijk de agenda

Gemeenteberichten Voorthuizen week 23

Gemeenteberichten Voorthuizen week 23
Voorthuizen Geplaatst 10 juni 2019

Gemeenteberichten voor Voorthuizen week 23 - 8 juni 2019

Gemeenteberichten Voorthuizen

Tijdelijk verkeersbesluit Nationaal Kampioenschap Dweilorkesten

Overwegingen ten aanzien van het besluit
gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;
overwegende dat op 6 juli 2019 het Nationaal Kampioenschap Dweilorkesten wordt georganiseerd in het centrum van Voorthuizen;
dat het in het kader van de verkeersveiligheid en ter bescherming van de bezoekers van dit evenement noodzakelijk is om een tijdelijke verkeersmaatregel te treffen op 6 juli 2019, van 17:00 tot 7 juli 2019, 01:00 door:

  • het instellen van tijdelijke geslotenverklaring in beide richtingen op de Hoofdstraat in Voorthuizen tussen de Koninginnelaan en de Kerkstraat;
  • het instellen parkeerverbod langs: Koninginnelaan, Molenweg (tussen Koninginnelaan en Hoofdstraat), Kerkstraat (tussen Hoofdstraat en Roelenengweg) en Gerard Doustraat (tussen Kerkstraat en Rembrandtstraat) in Voorthuizen;
  • dat overleg is gevoerd met de politie; dat bovengenoemde weg in beheer en onderhoud is bij de gemeente Barneveld;

Besluit

op 6 juli 2019, vanaf 17:00 tot en met 7 juli 2019, 01:00

  • een tijdelijk geslotenverklaring in te stellen in beide richtingen voor doorgaand verkeer op de Hoofdstraat in Voorthuizen tussen de Koninginnelaan en de Kerkstraat door het aanbrengen van rood-witte afzethekken en het plaatsen van bebording C01 van het RVV 1990.
  • het instellen van een parkeerverbod langs: Koninginnelaan, Molenweg (tussen Koninginnelaan en Hoofdstraat), Kerkstraat (tussen Hoofdstraat en Roelenengweg) en Gerard Doustraat (tussen Kerkstraat en Rembrandtstraat) in Voorthuizen door het aanbrengen van bebording E01 van het RVV 1990;

Bezwaar- of beroepsclausule

Verkeersbesluiten liggen ter inzage bij het Servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving in het gemeentehuis.
Belanghebbenden die het besluit om bepaalde redenen onjuist vinden, kunnen binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via Postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal op https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bezwaar-maken-tegen-een-besluit/

Hiervoor heeft u wel uw DigiD of eHerkenning nodig. Belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Arnhem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Dit verzoek kan in tweevoud gericht worden aan: Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het verzoek om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl. Kijk op genoemde website voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
===============================================================

Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens Oldtimer Evenement Voorthuizen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld;
gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit Administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer;
overwegende, dat op 29 augustus 2019 Oldtimer Evenement Voorthuizen wordt georganiseerd in Voorthuizen;

Dat het in het kader van de verkeersveiligheid noodzakelijk is de volgende verkeersmaatregelen te treffen:

  • instellen parkeerverbod aan de zuidzijde van de Koninginnelaan tussen de Van de Berglaan en de Bakkersweg;
  • dat overleg gevoerd is met de politie;
  • dat de betreffende weg in beheer en onderhoud is bij de gemeente Barneveld;

Besluiten:

op 29 augustus 2019

  • instellen van een parkeerverbod door het plaatsen van bebording E01 van het RVV 1990 aan de zuidzijde van de Koninginnelaan tussen de Van de Berglaan en de Bakkersweg in Voorthuizen;

Inzien en bezwaar maken 

Verkeersbesluiten liggen ter inzage bij het Servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving in het gemeentehuis. Belanghebbenden die het besluit om bepaalde redenen onjuist vinden, kunnen binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via Postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal op https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bezwaar-maken-tegen-een-besluit/

Hiervoor heeft u wel uw DigiD of eHerkenning nodig. Belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Arnhem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Dit verzoek kan in tweevoud gericht worden aan: Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het verzoek om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl. Kijk op genoemde website voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
===============================================================

Verleende evenementenvergunningen

Op 5 juni 2019 is vergunning verleend voor het organiseren van Gelderpop op 6 juli 2019 van 12.00 tot 24.00 uur op recreatiegebied Zeumeren in Voorthuizen. Er mag tot 24.00 uur muziek ten gehore mag worden gebracht

Inzien en bezwaar maken

Het besluit ligt ter inzage bij het Servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving in het gemeentehuis.
Belanghebbenden die het besluit om bepaalde redenen onjuist vinden, kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via Postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal op https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bezwaar-maken-tegen-een-besluit/

Hiervoor heeft u wel uw DigiD of eHerkenning nodig. Belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Arnhem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Dit verzoek kan in tweevoud gericht worden aan: Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het verzoek om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl. Kijk op genoemde website voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven

test

Meer informatie | Alles van Voorthuizen | Agenda evenementen Voorthuizen

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Allesvan Voorthuizen
Adresgegevens
Rijksweg 59
3781LT Voorthuizen
Telefoon
T 31653739080


Van Kempen Bestratingen - Voorthuizen
Van Beek's Rijwielhandel - Voorthuizen
Auto IJdorff voor uw saab in Voorthuizen
Alex van den Brom containerverhuur
Camping Vrede Oord voorthuizen
Van Top tot Teen