Alles van Voorthuizen
Bekijk de agenda

Aanvragen vergunningen en verleende vergunningen Voorthuizen week 23

Aanvragen vergunningen en verleende vergunningen Voorthuizen week 23
Voorthuizen Geplaatst 10 juni 2019

Aanvragen vergunningen en verleende vergunningen Voorthuizen week 23

Vergunningen in Voorthuizen

Aanvragen vergunningen in Voorthuizen

Aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
29-05-2019 Baron van Nagellstraat 80: kappen van 2 bomen
29-05-2019 Tolnegenweg 65: plaatsen tijdelijke portiersloge
29-05-2019 Rochetstraat 2: bouwen dorpshuis en sporthal
29-05-2019 Bakkersweg 10B: vergroten/veranderen woning
06-06-2019 Prinsenweg 1: bouwen woning en aanleg uitrit
06-06-2019 Boeijenkamp 70: wijzigen situatie woning t.o.v. verleende vergunning
06-06-2019 Nijkerkerweg 161: bouwen werkplaats

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.
Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders, zie de colofon voor de adresgegevens. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze raden wij u aan een afspraak te maken via tel. 14 0342
Uw bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal.
Uw beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
U kunt dit verzoek richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
===============================================================

Verleende vergunningen in Voorthuizen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
29-05-2019 Baron van Nagellstraat - Holzenbosch: wijzigen gevels en bouwen garage
29-05-2019 Schoonengweg doortrekken Holzenboschlaan: kappen negen bomen met herplant
29-05-2019 Groote Elstweg - Kromme Akker Zuid I: bouwen dertien woningen
29-05-2019 Hunnenweg 55A: kappen twee bomen met herplant
29-05-2019 Groote Elstweg - Kromme Akker Zuid I: kappen boom met herplant
29-05-2019 Bakkersweg 52: bouwen bijgebouw
29-05-2019 Overhorsterweg t.h.v. rondweg Voorthuizen: aanleggen marterbrug
06-06-2019 Wilbrinkstraat 28: vergroten woning met dakopbouw
06-06-2019 Mendelssohnlaan 1: verbouwen en uitbreiden woning

Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van het besluit, bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet u gemotiveerd aangeven waarom u het niet eens bent met het besluit. Het indienen van een bezwaarschrift tegen een verleende vergunning heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat gedurende de behandeling van uw bezwaarschrift uitvoering wordt gegeven aan de activiteit(en), dient u, naast het indienen van een bezwaarschrift, een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen.
Uw bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal.
Uw beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
U kunt dit verzoek richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
===============================================================

Verlenging beslistermijn in Voorthuizen

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure):
29-05-2019 Nijkerkerweg 177: bouwen stal
06-06-2019 Baron van Nagellstraat Holzenboschlaan naast nr 5: bouwen woning

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.
Uw bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal.
Uw beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
U kunt dit verzoek richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

AH Bonus

Meer informatie | Alles van Voorthuizen | Agenda evenementen Voorthuizen

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Allesvan Voorthuizen
Adresgegevens
Rijksweg 59
3781LT Voorthuizen
Telefoon
T 31653739080


Ruitersportcentrum M&M - Voorthuizen
Albert Heijn Voorthuizen
Van Beek's Rijwielhandel - Voorthuizen
Van Top tot Teen
Hubo XL - Voorthuizen
Gall & Gall Voorthuizen