Alles van Voorthuizen
Bekijk de agenda

Gemeenteberichten Voorthuizen week 21

Gemeenteberichten Voorthuizen week 21
Voorthuizen Geplaatst 27 mei 2019

Gemeenteberichten voor Voorthuizen week 21 - 25 mei 2019

Gemeenteberichten Voorthuizen

Ambtshalve wijzigen van de watervergunning voor Camping de Zanderij, gevestigd aan de Hoge Boeschoterweg 96

Waterschap Vallei en Veluwe heeft de watervergunning van Camping de Zanderij, gevestigd aan de Hoge Boeschoterweg 96 te Voorthuizen, ambtshalve gewijzigd. De wijzigingen hebben betrekking op het aangeven dat het water dat aan de bodem wordt onttrokken mede gebruikt wordt voor menselijke consumptie, het feitendossier maakt onderdeel uit van de vergunning en het toevoegen van voorschriften aan de vergunning. Voor het overige blijft de vigerende vergunning ongewijzigd.

De ambtshalve wijzigingsvergunning is verzonden op 21 mei 2019.
Het waterschap heeft voorschriften aan de ambtshalve wijzigingsvergunning verbonden om het milieu te beschermen.

Inzien van stukken

U kunt de ambtshalve wijzigingsvergunning en de daarbij behorende stukken inzien van 24 mei tot en met 4 juni 2019 bij Waterschap Vallei en Veluwe, Steenbokstraat 10 in Apeldoorn: elke werkdag na telefonische afspraak (055 527 29 11).
Indien gewenst kan de ambtshalve wijzigingsvergunning met bekendmaking ook naar u gemaild worden. In dat geval kunt u een e-mail sturen naar vth@vallei-veluwe.nl. De ambtshalve wijzigingsvergunning met bekendmaking zal u dan via e-mail worden toegezonden.

Bezwaar maken?

Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na verzending van dit besluit hiertegen bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn. Het besluit treedt in werking na bekendmaking. Dit is de datum waarop het besluit is verzonden. Het bezwaar schorst de werking van dit besluit niet. Wie bezwaar heeft gemaakt, kan een verzoek tot het treffen van een 'voorlopige voorziening' indienen, als tijdelijk maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht tot de uitspraak van de rechtbank.

Zo'n verzoek moet worden gedaan bij de voorlopige voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Van degene die een verzoek tot het treffen van ‘voorlopige voorziening' indient wordt een zeker bedrag aan griffierecht verlangd (€ 174, - voor een natuurlijk persoon, € 345, - voor een rechtspersoon). Wanneer u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indient, verzoeken wij u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Vallei en Veluwe, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn.

Vragen

Voor meer informatie over de ambtshalve wijzigingsvergunning kunt u contact opnemen met mevrouw Kleverwal (vergunningverlener) via telefoonnummer: 06 20 01 25 02.
Voor procedurele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Van Bokhorst (juridisch-administratief medewerker) via telefoonnummer: 06 21 16 48 57.
Het nummer van de vergunning is 1360004/1380613.

AH Bonus

Meer informatie | Alles van Voorthuizen | Agenda evenementen Voorthuizen

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Allesvan Voorthuizen
Adresgegevens
Rijksweg 59
3781LT Voorthuizen
Telefoon
T 31653739080


Tuinwinkel De Ganzenbeek - Voorthuizen
Van Top tot Teen
Visspeciaalzaak De Parel Voorthuizen
Auto IJdorff voor uw saab in Voorthuizen
Gall & Gall Voorthuizen
Badabounce Streetdance