Alles van Voorthuizen
Bekijk de agenda

Gemeenteberichten Voorthuizen week 20

Gemeenteberichten Voorthuizen week 20
Voorthuizen Geplaatst 20 mei 2019

Gemeenteberichten voor Voorthuizen week 20 - 18 mei 2019

Gemeenteberichten Voorthuizen

Verleende Evenementenvergunningen Braderiefeesten

Op 8 mei 2019 is vergunning verleend voor het organiseren van Braderiefeesten op 16, 23 en 30 juli en 6, 13 en 20 augustus 2019 van 20.00 tot 01.00 uur in Voorthuizen, waarbij tot 24.00 uur muziek ten gehore mag worden gebracht.

Inzien en bezwaar maken

Het besluit ligt ter inzage bij het Servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving in het gemeentehuis.
Belanghebbenden die het besluit om bepaalde redenen onjuist vinden, kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via Postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal op https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bezwaar-maken-tegen-een-besluit. Hiervoor heeft u wel uw DigiD of eHerkenning nodig.

Belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Arnhem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Dit verzoek kan in tweevoud gericht worden aan: Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het verzoek om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl. Kijk op genoemde website voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
===============================================================

Tijdelijke verkeersmaatregel Voorthuizen Loopt

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Barneveld;
Overwegingen ten aanzien van het besluit

gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit Administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer;
overwegende, dat op zaterdag 13 juli 2019 het loopfestijn "Voorthuizen Loopt" in Voorthuizen wordt georganiseerd;
dat het in het kader van de verkeersveiligheid en ter bescherming van bezoekers en deelnemers aan dit evenement noodzakelijk is om de volgende verkeersmaatregelen te treffen:

van 07.00 tot 22.00 uur:

 • instellen tijdelijke geslotenverklaring op de Van den Berglaan (tussen Koninginnelaan en Bunckmanplein);
 • instellen parkeerverbod op de Koninginnelaan (tussen Hoofdstraat en Bakkersweg;

van 16.00 tot 22.00 uur:

 • instellen tijdelijke geslotenverklaring op de Koninginnelaan (tussen Hoofdstraat en Van den Berglaan);
 • afsluiten zuidzijde fietspad Hoofdstraat tussen Koninginnelaan en Nederlands Gereformeerde Kerk;
 • instellen omleidingsroute voor fietsers over de noordzijde fietspad van de Hoofdstraat tussen de Koninginnelaan en Nederlands Gereformeerde Kerk (tweerichtingsverkeer);

van 17.00 tot 22.00 uur:

 • instellen tijdelijke geslotenverklaring op de Van den Berglaan (tussen Koninginnelaan en Brahmslaan), Koninginnelaan (tussen Van den Berglaan en Bakkersweg), Strausslaan, Brahmslaan (tussen Strausslaan en van den Berglaan), Wikselaarseweg (tussen Strausslaan en Bakkersweg) en Bakkersweg (tussen Wikselaarseweg en Koninginnelaan);
 • de wegen die binnen het gesloten verklaarde gebied liggen in de wijk De Kromme Akker, Strausslaan en Mendelssohnlaan zijn tijdelijk afgesloten voor auto- en fietsverkeer;


dat overleg gevoerd is met de politie;
dat de betreffende wegen in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Barneveld;

Besluit

van 07.00 tot 22.00 uur:

 • instellen tijdelijke geslotenverklaring door het aanbrengen van rood-witte afzethekken en het plaatsen van bebording C01 van het RVV 1990 op de Van den Berglaan (tussen Koninginnelaan en Bunckmanplein);
 • instellen parkeerverbod door het plaatsen van borden E01 van het RVV 1990 op de Koninginnelaan (tussen Hoofdstraat en Bakkersweg);

van 16.00 tot 22.00 uur:

 • instellen tijdelijke geslotenverklaring door het aanbrengen van rood-witte afzethekken en het plaatsen van bebording C01 van het RVV 1990 op de Koninginnelaan (tussen de Hoofdstraat en Van den Berglaan);
 • afsluiten zuidzijde fietspad Hoofstraat tussen Koninginnelaan en Nederlands Gereformeerde Kerk;
 • instellen omleidingsroute fietsers over de noordzijde fietspad van de Hoofdstraat tussen de Koninginnelaan en Nederlands Gereformeerde Kerk (tweerichtingsverkeer).

van 17.00 tot 22.00 uur:

 • instellen tijdelijke geslotenverklaring door het aanbrengen van rood-witte afzethekken en het plaatsen van bebording C01 van het RVV 1990 op de Van den Berglaan (tussen Koninginnelaan en Brahmslaan), Koninginnelaan (tussen Van den Berglaan en Bakkersweg), Strausslaan, Brahmslaan (tussen Strausslaan en van den Berglaan), Wikselaarseweg (tussen Strausslaan en Bakkersweg) en Bakkersweg (tussen Wikselaarseweg en Koninginnelaan);
 • de wegen die binnen het gesloten verklaarde gebied liggen in de wijk De Kromme Akker, Strausslaan en Mendelssohnlaan zijn tijdelijk afgesloten voor auto- en fietsverkeer.

Bezwaar- of beroepsclausule

Verkeersbesluiten liggen ter inzage bij het Servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving in het gemeentehuis.
Belanghebbenden die het besluit om bepaalde redenen onjuist vinden, kunnen binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via Postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal op https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bezwaar-maken-tegen-een-besluit.

Hiervoor heeft u wel uw DigiD of eHerkenning nodig. Belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Arnhem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Dit verzoek kan in tweevoud gericht worden aan: Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het verzoek om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl. Kijk op genoemde website voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

AH Bonus

Meer informatie | Alles van Voorthuizen | Agenda evenementen Voorthuizen

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Allesvan Voorthuizen
Adresgegevens
Rijksweg 59
3781LT Voorthuizen
Telefoon
T 31653739080


Allesvan Voorthuizen
Meubelspuiterij Hofmeijer
Van Beek's Rijwielhandel - Voorthuizen
Van Top tot Teen
Gall & Gall Voorthuizen
Vakantiepark Ackersate - voorthuizen