Alles van Voorthuizen
Bekijk de agenda

Gemeenteberichten Voorthuizen week 4

Gemeenteberichten Voorthuizen week 4
Voorthuizen Geplaatst 28 januari 2019

Gemeenteberichten voor Voorthuizen week 4 - 26 januari 2019

Gemeenteberichten Voorthuizen

Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens Boeldag in Voorthuizen

gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;
overwegende dat op 29 juni 2019 een boeldag wordt georganiseerd in en rondom de Gereformeerde Kerk aan de Hoofdstraat in Voorthuizen;
dat het in het kader van de verkeersveiligheid noodzakelijk is om op 28 en 29 juni 2019 een geslotenverklaring in te stellen op de Koninginnelaan tussen de Hoofdstraat en de Van den Berglaan in Voorthuizen;
dat overleg is gevoerd met de politie;
dat bovengenoemde weg in beheer en onderhoud is bij gemeente Barneveld;

Besluit

instellen van een geslotenverklaring op 28 en 29 juni 2019 door het aanbrengen van rood-witte afzethekken en het plaatsen van bebording C01 van het RVV 1990 op de Koninginnelaan tussen de Hoofdstraat en de Van den Berglaan in Voorthuizen.

Bezwaar- en beroepsclausule

Verkeersbesluiten liggen ter inzage bij het Servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving in het gemeentehuis.
Belanghebbenden die het besluit om bepaalde redenen onjuist vinden, kunnen binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via Postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal op www.barneveld.nl. Hiervoor heeft u wel uw DigiD nodig. Belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Arnhem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Dit verzoek kan in tweevoud gericht worden aan: Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het verzoek om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl. Kijk op genoemde website voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

AH Bonus

Meer informatie | Alles van Voorthuizen | Agenda evenementen Voorthuizen

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Allesvan Voorthuizen
Adresgegevens
Rijksweg 59
3781LT Voorthuizen
Telefoon
T 31653739080


Van Kempen Bestratingen - Voorthuizen
Van Top tot Teen
Camping Vrede Oord voorthuizen
Meubelspuiterij Hofmeijer
Vakantiepark Ackersate - voorthuizen
Camping de Meidoorn bij Voorthuizen