Alles van Voorthuizen
Bekijk de agenda

Aanvragen vergunningen en verleende vergunningen Voorthuizen week 13

Aanvragen vergunningen en verleende vergunningen Voorthuizen week 13
Voorthuizen Geplaatst 1 april 2019

Aanvragen vergunningen en verleende vergunningen Voorthuizen week 13

Vergunningen in Voorthuizen

Aanvragen vergunningen in Voorthuizen

Aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
28-03-2019 Jan de Jagerweg 11: verbreden uitrit

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.
Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders, zie de colofon voor de adresgegevens. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze raden wij u aan een afspraak te maken via tel. 14 0342
Uw bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal.
Uw beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
U kunt dit verzoek richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
===============================================================

Verleende vergunningen in Voorthuizen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
28-03-2019 Ferdinand Bolstraat 10: wijzigen gevels berging
28-03-2019 Bosweg 17: verbouwen en uitbreiden woning
28-03-2019 Apeldoornsestraat 54: kappen twee bomen met herplant

Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van het besluit, bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet u gemotiveerd aangeven waarom u het niet eens bent met het besluit. Het indienen van een bezwaarschrift tegen een verleende vergunning heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat gedurende de behandeling van uw bezwaarschrift uitvoering wordt gegeven aan de activiteit(en), dient u, naast het indienen van een bezwaarschrift, een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen.
Uw bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal.
Uw beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
U kunt dit verzoek richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
===============================================================

Verlenging beslistermijn in Voorthuizen

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure):
28-03-2019 Bezembinderslaan 14: plaatsen dakkapel op bijgebouw
28-03-2019 Händellaan 11: vervangen garagedeuren
28-03-2019 Lange Zuiderweg 116: bouwen bijgebouw
28-03-2019 Overhorsterweg 51: kappen van 5 bomen
28-03-2019 Overhorsterweg 37: interne verbouwing en wijzigen voorgevel woning

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.
Uw bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal.
Uw beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
U kunt dit verzoek richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.


Meer informatie | Alles van Voorthuizen | Agenda evenementen Voorthuizen

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Allesvan Voorthuizen
Adresgegevens
Rijksweg 59
3781LT Voorthuizen
Telefoon
T 31653739080


Alex van den Brom containerverhuur
Bruna Voorthuizen
Auto IJdorff voor uw saab in Voorthuizen
Kex Fashion - Voorthuizen
Van Beek Mode Voorthuizen
Dorpsvisie Voorthuizen