Alles van Voorthuizen
Bekijk de agenda

Gemeenteberichten Voorthuizen week 45

Gemeenteberichten Voorthuizen week 45
Voorthuizen Geplaatst 12 november 2018

Gemeenteberichten voor Voorthuizen week 45 - 10 november 2018

Gemeenteberichten Voorthuizen

Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats te Voorthuizen

De verkeerskundig medewerker van de afdeling Vastgoed en Infrastructuur;
Daartoe gemachtigd op grond van het mandaatbesluit van het college van burgemeester en wethouders van Barneveld van 30.01.1996;

Overwegende dat:

  • Bewoner aan de Van de Berglaan te Voorthuizen heeft een verzoek ingediend om aan hem een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken toe te wijzen;
  • Bewoner in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart aangezien uit medisch onderzoek is komen vast te staan dat hij gehandicapt is;
  • Meneer in het bezit is van een voertuig met kenteken 25-HS-XP en niet beschikt over een parkeerplaats op eigen terrein;

Het gelet op het voorgaande gewenst is om aan meneer een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken toe te wijzen aan de Van de Berglaan te Voorthuizen;
Met het aanwijzen van deze gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt beoogd dat de auto van meneer direct bij zijn woning kan worden geparkeerd en hij geen grote afstanden hoeft af te leggen om bij zijn auto te komen;
Genoemde doelstelling is afgewogen tegen het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer en de beschikbaarheid van voldoende algemene parkeergelegenheid en dat aan de in de vorige alinea genoemde doelstelling een hogere prioriteit moet worden toegekend;

Hierover overleg heeft plaatsgevonden met de politie waaruit is gebleken dat de politie geen bezwaar heeft tegen de aanwijzing van deze gehandicaptenparkeerplaats;
Het betrokken weggedeelte in beheer is bij de gemeente Barneveld;
Gelet op de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) 1990 en het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

Besluit

Door middel van plaatsing van bord E6 (gehandicaptenparkeerplaats) van bijlage 1 van het RVV 1990 met daarbij een onderbord met kenteken 25-HS-XP een gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van de Van de Berglaan te Voorthuizen toe te wijzen aan meneer;
===============================================================

Rectificatie aanvraag omgevingsvergunning Wikselaarseweg

Op het adres Wikselaarseweg (ongenummer) in Voorthuien is een aanvraag ingediend voor het kappen van 33 bomen.
Dit aantal moet 38 bomen zijn met herplant.
===============================================================

Wet natuurbescherming Schoonengweg 6 te Voorthuizen

Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij een aanvraag om een ontheffing ingevolge de Wet natuurbescherming hebben ontvangen voor het slopen van een aantal gebouwen en het realiseren van woningen op de locatie Schoonengweg 6, 3781 MJ Voorthuizen.

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben het voornemen de ontheffing te verlenen.

Mogelijkheid van inzien

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken na de publicatiedatum ter inzage. Kopieën van de stukken worden op verzoek toegestuurd. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Provincieloket, telefoon (026) 359 99 99.
De ter inzage gelegde stukken kunt u ook op afspraak inzien in het Provinciehuis. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met het Provincieloket. In alle gevallen dient u het zaaknummer 2018-004856 te vermelden.

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn hun zienswijze over het ontwerpbesluit indienen, onder vermelding van zaaknummer 2018-004856. Meer informatie hierover is vermeld aan het slot van het ontwerpbesluit zelf.

AH Bonus

Meer informatie | Alles van Voorthuizen | Agenda evenementen Voorthuizen

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Allesvan Voorthuizen
Adresgegevens
Rijksweg 59
3781LT Voorthuizen
Telefoon
T 31653739080


Bruna Voorthuizen
Jumbo Voorthuizen
Van Kempen Bestratingen - Voorthuizen
Tuinwinkel De Ganzenbeek - Voorthuizen
Van Top tot Teen
Van Beek Mode Voorthuizen