Alles van Voorthuizen
Bekijk de agenda

Gemeenteberichten Voorthuizen week 44

Gemeenteberichten Voorthuizen week 44
Voorthuizen Geplaatst 5 november 2018

Gemeenteberichten voor Voorthuizen week 41 - 3 november 2018

Gemeenteberichten Voorthuizen

Vaststelling wijziging Lange Zuiderweg VI

Het college heeft op 19 oktober 2018 de wijziging Lange Zuiderweg VI van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 vastgesteld. Dit plan voorziet in het wijzigen van de agrarische bedrijfsbestemming naar een woonbestemming op het perceel Lange Zuiderweg 116 in Voorthuizen.

Het plan ligt van 2 november tot en met 14 december 2018 ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving (Raadhuisplein 2). U vindt de officiële bekendmaking via https://zoek.officielebekendmakingen.nl of ga via www.barneveld.nl naar de bekendmakingen (in de rubriek ‘Over Barneveld').

Daarnaast is het plan in te zien op de landelijke website:
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0203.1488-0002
De bronbestanden zijn beschikbaar via:
http://gis.barneveld.nl/plannen/NL.IMRO.0203.1488-/NL.IMRO.0203.1488-0002
(Mochten bovenstaande links niet werken, wilt u het dan melden bij rodigitaal@barneveld.nl)?

Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren brachten, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). U kunt ook beroep instellen indien u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was een zienswijze naar voren te brengen.

Ook kan tijdens deze periode een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de genoemde Afdeling bestuursrechtspraak. Anders treedt het besluit in werking één dag na afloop van de beroepstermijn.

De Raad van State stuurt u bericht over het griffierecht dat u moet betalen voor het behandelen van uw beroepschrift en/of uw verzoek om voorlopige voorziening.
===============================================================

Vaststelling wijziging Baron van Nagellstraat IX

Het college heeft op 22 oktober 2018 de wijziging Baron van Nagellstraat IX vastgesteld. Dit plan voorziet in het realiseren van een vrijstaande woning op het perceel Baron van Nagellstraat achter nummer 29 in Voorthuizen.

Het plan ligt van 2 november tot en met 14 december 2018 ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving (Raadhuisplein 2).
U vindt de officiële bekendmaking via https://zoek.officielebekendmakingen.nl of ga via www.barneveld.nl naar de bekendmakingen (in de rubriek ‘Over Barneveld').

Daarnaast is het plan in te zien op de landelijke website:
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0203.1428-0002
De bronbestanden zijn beschikbaar via:
http://gis.barneveld.nl/plannen/NL.IMRO.0203.1428-/NL.IMRO.0203.1428-0002 
(Mochten bovenstaande links niet werken, wilt u het dan melden bij rodigitaal@barneveld.nl)?

Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren brachten, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). U kunt ook beroep instellen indien u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was een zienswijze naar voren te brengen.

Ook kan tijdens deze periode een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de genoemde Afdeling bestuursrechtspraak. Anders treedt het besluit in werking één dag na afloop van de beroepstermijn.

De Raad van State stuurt u bericht over het griffierecht dat u moet betalen voor het behandelen van uw beroepschrift en/of uw verzoek om voorlopige voorziening.
===============================================================

kennisgeving bestemmingsplannen

KennisgevingOvereenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van het feit dat zij onderstaande bestemmingsplannen voorbereiden.

Op grond van artikel 1.3.1, tweede lid van het Bro wordt hier gemeld dat er op dit moment geen stukken ter inzage liggen en dat er over deze plannen in dit stadium geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen. Op dit moment worden ook nog geen onafhankelijke instanties in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

U vindt de officiële bekendmaking via https://zoek.officielebekendmakingen.nl of ga via www.barneveld.nl naar de bekendmakingen (in de rubriek ‘Over Barneveld').
Voor vragen kunt u contact opnemen met het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving via telefoonnummer (0342) 495 335.

Het betreft de volgende plannen:

Blankensgoed-Noord

Het perceel Rubensstraat 28 en de daarachter liggende gronden in Voorthuizen. Het is de bedoeling om de toevoeging van maximaal 40 woningen mogelijk te maken op de gronden tussen de Hoevelakense beek en de toekomstige noordelijke rondweg.

test

Meer informatie | Alles van Voorthuizen | Agenda evenementen Voorthuizen

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Allesvan Voorthuizen
Adresgegevens
Rijksweg 59
3781LT Voorthuizen
Telefoon
T 31653739080


Bruna Voorthuizen
Auto IJdorff voor uw saab in Voorthuizen
Van Top tot Teen
Tuinwinkel De Ganzenbeek - Voorthuizen
Albert Heijn Voorthuizen
Van Beek Mode Voorthuizen