Alles van Voorthuizen
Bekijk de agenda

Aanvragen vergunningen en verleende vergunningen Voorthuizen week 42

Aanvragen vergunningen en verleende vergunningen Voorthuizen week 42
Voorthuizen Geplaatst 22 oktober 2018

Aanvragen vergunningen en verleende vergunningen Voorthuizen week 42

Vergunningen in Voorthuizen

Aanvragen vergunningen in Voorthuizen

Aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
18-10-2018 Zevenbergjesweg 13--1: kappen van een boom
18-10-2018 Wikselaarseweg: kappen van 33 bomen
18-10-2018 Nieuwe Kampstraat 4: kappen boom
18-10-2018 Lange Zuiderweg 118: veranderen van het bedrijf
18-10-2018 Jan Steenstraat 42: bouwen gymzaal
18-10-2018 Hoofdstraat 70: kappen van 7 bomen
18-10-2018 Baron van Nagellstraat (Holzenbosch kavel 1): tijdelijk plaatsen woonunit tijdens nieuwbouw woning

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.
Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders, zie de colofon voor de adresgegevens. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze raden wij u aan een afspraak te maken via tel. 14 0342
Uw bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal.
Uw beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
U kunt dit verzoek richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
===============================================================

Verleende vergunningen in Voorthuizen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
18-10-2018 Veldkampstraat 5: kappen zes bomen
18-10-2018 Oosterkamp 32: bouwen berging
18-10-2018 Goorderweg 13: kappen tien bomen

Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van het besluit, bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet u gemotiveerd aangeven waarom u het niet eens bent met het besluit. Het indienen van een bezwaarschrift tegen een verleende vergunning heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat gedurende de behandeling van uw bezwaarschrift uitvoering wordt gegeven aan de activiteit(en), dient u, naast het indienen van een bezwaarschrift, een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen.
Uw bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal.
Uw beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
U kunt dit verzoek richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

test

Meer informatie | Alles van Voorthuizen | Agenda evenementen Voorthuizen

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Allesvan Voorthuizen
Adresgegevens
Rijksweg 59
3781LT Voorthuizen
Telefoon
T 31653739080


Vakantiepark Ackersate - voorthuizen
Camping de Meidoorn bij Voorthuizen
Allesvan Voorthuizen
Van Beek's Rijwielhandel - Voorthuizen
Auto IJdorff voor uw saab in Voorthuizen
Bruna Voorthuizen