Alles van Voorthuizen
Bekijk de agenda

Gemeenteberichten Voorthuizen week 41

Gemeenteberichten Voorthuizen week 41
Voorthuizen Geplaatst 15 oktober 2018

Gemeenteberichten voor Voorthuizen week 41 - 13 oktober 2018

Gemeenteberichten Voorthuizen

Aanwijzen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats te Voorthuizen

  • Bewoonster aan de Van de Berglaan te Voorthuizen heeft een verzoek ingediend om aan haar een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken toe te wijzen;
  • Bewoonster in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart aangezien uit medisch onderzoek is komen vast te staan dat zij gehandicapt is;
  • Mevrouw in het bezit is van een voertuig met kenteken 38-HX-FX en niet beschikt over een parkeerplaats op eigen terrein;
  • Het gelet op het voorgaande gewenst is om aan mevrouw een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken toe te wijzen aan de Van de Berglaan te Voorthuizen;
  • Met het aanwijzen van deze gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt beoogd dat de auto van mevrouw direct bij haar woning kan worden geparkeerd en zij geen grote afstanden hoeft af te leggen om bij haar auto te komen;
  • Genoemde doelstelling is afgewogen tegen het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer en de beschikbaarheid van voldoende algemene parkeergelegenheid en dat aan de in de vorige alinea genoemde doelstelling een hogere prioriteit moet worden toegekend;
  • Hierover overleg heeft plaatsgevonden met de politie waaruit is gebleken dat de politie geen bezwaar heeft tegen de aanwijzing van deze gehandicaptenparkeerplaats;
  • Het betrokken weggedeelte in beheer is bij de gemeente Barneveld;
  • Gelet op de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) 1990 en het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

Besluit

Door middel van plaatsing van bord E6 (gehandicaptenparkeerplaats) van bijlage 1 van het RVV 1990 met daarbij een onderbord met kenteken 38-HX-FX een gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van de Van de Berglaan te Voorthuizen toe te wijzen aan mevrouw;

Bezwaar- of beroepsclausule

Belanghebbenden die het verkeersbesluit om bepaalde redenen onjuist vinden, kunnen binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via Postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal op www.barneveld.nl.

Hiervoor heeft u wel uw DigiD nodig. Belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend, kunnen tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Arnhem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Dit verzoek kan in tweevoud gericht worden aan: Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Het verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl. Kijk op genoemde website voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

AH Bonus

Meer informatie | Alles van Voorthuizen | Agenda evenementen Voorthuizen

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Allesvan Voorthuizen
Adresgegevens
Rijksweg 59
3781LT Voorthuizen
Telefoon
T 31653739080


Van Kempen Bestratingen - Voorthuizen
Badabounce Streetdance
Visspeciaalzaak De Parel Voorthuizen
Camping Vrede Oord voorthuizen
Albert Heijn Voorthuizen
Volksuniversiteit Barnevue Voorthuizen