Alles van Voorthuizen
Bekijk de agenda

Gemeenteberichten Voorthuizen week 49

Gemeenteberichten Voorthuizen week 49
Voorthuizen Geplaatst 10 december 2018

Gemeenteberichten voor Voorthuizen week 49 - 8 december 2018

Gemeenteberichten Voorthuizen

Wet natuurbescherming, locatie Polleveenseweg 13 en 15 te Voorthuizen

Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij besloten hebben de vergunning ingevolge de Wet natuurbescherming in te trekken voor het bedrijf aan de Polleveenseweg 13 en 15, 3781 NL Voorthuizen. De reden van de intrekking is dat de varkenshouderij wordt beëindigd.

Tegen het voornemen zijn geen zienswijzen ingebracht. Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.

Mogelijkheid van inzien

Het besluit en bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken na de publicatiedatum ter inzage. Kopieën van de stukken worden op verzoek toegestuurd. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Provincieloket, telefoon (026) 359 99 99.
De ter inzage gelegde stukken kunt u ook op afspraak inzien in het Provinciehuis. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met het Provincieloket. In alle gevallen dient u het zaaknummer 2016-008624 te vermelden.

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn beroep instellen tegen het besluit, onder vermelding van zaaknummer 2016-008624. Meer informatie hierover is vermeld aan het slot van het besluit zelf.

Wilt u meer weten?

Bel het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99.

AH Bonus

Meer informatie | Alles van Voorthuizen | Agenda evenementen Voorthuizen

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Allesvan Voorthuizen
Adresgegevens
Rijksweg 59
3781LT Voorthuizen
Telefoon
T 31653739080


Van Kempen Bestratingen - Voorthuizen
Tuinwinkel De Ganzenbeek - Voorthuizen
Badabounce Streetdance
Volksuniversiteit Barnevue Voorthuizen
Auto IJdorff voor uw saab in Voorthuizen
Voorthuizen loopt