Alles van Voorthuizen
Bekijk de agenda

Aanvragen vergunningen en verleende vergunningen Voorthuizen week 49

Aanvragen vergunningen en verleende vergunningen Voorthuizen week 49
Voorthuizen Geplaatst 10 december 2018

Aanvragen vergunningen en verleende vergunningen Voorthuizen week 49

Vergunningen in Voorthuizen

Aanvragen vergunningen in Voorthuizen

Aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
06-12-2018 Harremaatweg 12: kappen van zes bomen
06-12-2018 Kieftveen 30: nieuwbouw van een overdekt zwembad
06-12-2018 Lange Zuiderweg 116: bouwen bijgebouw
29-11-2018 Meeuwenveenseweg 12: bouwen bijgebouw
29-11-2018 Roelenengweg 94: kappen boom
29-11-2018 Baron van Nagellstraat 53: kappen van 9 bomen

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.
Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders, zie de colofon voor de adresgegevens. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze raden wij u aan een afspraak te maken via tel. 14 0342
Uw bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal.
Uw beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
U kunt dit verzoek richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
===============================================================

Verleende vergunningen in Voorthuizen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
06-12-2018 Handellaan 20: kappen twee bomen met herplant
06-12-2018 Katerskamp 4: bouwen bijgebouw
29-11-2018 Baron van Nagellstraat 9: kappen drie bomen
29-11-2018 Boeijenkamp 72: vergroten/veranderen woning

Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van het besluit, bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet u gemotiveerd aangeven waarom u het niet eens bent met het besluit. Het indienen van een bezwaarschrift tegen een verleende vergunning heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat gedurende de behandeling van uw bezwaarschrift uitvoering wordt gegeven aan de activiteit(en), dient u, naast het indienen van een bezwaarschrift, een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen.
Uw bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal.
Uw beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
U kunt dit verzoek richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
===============================================================

Verlenging beslistermijn in Voorthuizen

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure):
06-12-2018 Apeldoornsestraat 28: veranderen bedrijf
06-12-2018 Hunnenweg 55: bouwen schuur met carport
06-12-2018 Zevenbergjesweg 13-01: kappen van een boom
06-12-2018 Hoofdstraat 70: kappen van 7 bomen
06-12-2018 Baron van Nagellstraat 2H: plaatsen terrasoverkapping

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.
Uw bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal.
Uw beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
U kunt dit verzoek richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
===============================================================

Geaccepteerde melding in Voorthuizen

Geaccepteerde meldingen:
29-11-2018 Hoge Boeschoterweg 96: veranderen bedrijf; er wordt een zwembad gerealiseerd
29-11-2018 Haarkampstraat 10: oprichten en in werking hebben van een bandenservice bedrijf

Als u het niet eens bent met het besluit en u een zienswijze heeft ingediend tegen de ontwerpbeschikking, dan kunt u binnen zes weken na verzending van het besluit beroep instellen bij de rechtbank in Arnhem. In het beroepschrift moet u gemotiveerd aangeven waarom u het niet eens bent met het besluit. Het indienen van een beroepschrift tegen een verleende vergunning heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat gedurende de behandeling van uw beroepschrift uitvoering wordt gegeven aan de activiteit(en), dient u, naast het indienen van een beroepschrift, een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen.
Uw bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal.
Uw beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
U kunt dit verzoek richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

test

Meer informatie | Alles van Voorthuizen | Agenda evenementen Voorthuizen

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Allesvan Voorthuizen
Adresgegevens
Rijksweg 59
3781LT Voorthuizen
Telefoon
T 31653739080


Gall & Gall Voorthuizen
Alex van den Brom containerverhuur
Van Top tot Teen
Auto Versteeg Buurman B.V. Voorthuizen
Van Beek Mode Voorthuizen
Visspeciaalzaak De Parel Voorthuizen