Alles van Voorthuizen
Bekijk de agenda

Aanvragen vergunningen en verleende vergunningen Voorthuizen week 6

Aanvragen vergunningen en verleende vergunningen Voorthuizen week 6
Voorthuizen Geplaatst 11 februari 2019

Aanvragen vergunningen en verleende vergunningen Voorthuizen week 6

Vergunningen in Voorthuizen

Aanvragen vergunningen in Voorthuizen

Aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
07-02-2019 Overhorsterweg 51: kappen vijf bomen
07-02-2019 Kieftveen 18-162: brandveilig gebruiken groepsaccomodaties
07-02-2019 Hoofdstraat 142: kappen boom
07-02-2019 De Steenkamp 49: verbouwen en uitbreiden woning door middel van erker

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.
Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders, zie de colofon voor de adresgegevens. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze raden wij u aan een afspraak te maken via tel. 14 0342
Uw bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal.
Uw beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
U kunt dit verzoek richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
===============================================================

Verleende vergunningen in Voorthuizen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
07-02-2019 Hallehuis 40: bouwen berging
07-02-2019 Apeldoornsestraat 38-01: kappen boom met herplant

Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van het besluit, bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet u gemotiveerd aangeven waarom u het niet eens bent met het besluit. Het indienen van een bezwaarschrift tegen een verleende vergunning heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat gedurende de behandeling van uw bezwaarschrift uitvoering wordt gegeven aan de activiteit(en), dient u, naast het indienen van een bezwaarschrift, een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen.
Uw bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal.
Uw beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
U kunt dit verzoek richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
===============================================================

Verlenging beslistermijn in Voorthuizen

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure):
07-02-2019 Steenhouwerslaan 4: verhogen garagedak

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.
Uw bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal.
Uw beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
U kunt dit verzoek richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
===============================================================

Aanvragen evenementenvergunning in Voorthuizen

07-02-2019 Recreatieterrein Zeumeren: Mega Piraten Festijn op 17 mei 2019. Het evenement vindt plaats van 18.30 tot 24.00 uur.

Aanvragen evenementenvergunning
De aanvraag ligt ter inzage bij Servicepunt Bouwen, Wonen, Leefomgeving. Belanghebbenden kunnen binnen twee weken hun zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Verleende evenementenvergunning
Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit kunnen binnen zes weken na datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal. Belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend, kunnen tevens een verzoek om schorsing van de beslissing (dat is een verzoek om voorlopige voorziening) indienen bij de Arrondissementsrechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

test

Meer informatie | Alles van Voorthuizen | Agenda evenementen Voorthuizen

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Allesvan Voorthuizen
Adresgegevens
Rijksweg 59
3781LT Voorthuizen
Telefoon
T 31653739080


Camping Vrede Oord voorthuizen
Badabounce Streetdance
Voorthuizen loopt
Visspeciaalzaak De Parel Voorthuizen
Ruitersportcentrum M&M - Voorthuizen
Albert Heijn Voorthuizen