Alles van Voorthuizen
Bekijk de agenda

Gelderse Vallei geen verscherpt toezicht meer

Gelderse Vallei geen verscherpt toezicht meer
Ede Geplaatst 17 november 2017

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat geen verscherpt toezicht meer houden op Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Geen verscherpt toezicht Gelderse Vallei

In het afgelopen half jaar stelde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd het ziekenhuis onder verscherpt toezicht. Aanleiding hiervoor was dat de inspectie na een bestuurscrisis risico's zag voor de bestuurbaarheid van het ziekenhuis. Direct na het instellen van het verscherpt toezicht kwam het ziekenhuis met een plan van aanpak om verbeteringen door te voeren. De resultaten uit dit plan en de genomen stappen na de komst van de nieuwe voorzitter raad van bestuur geven de inspectie vertrouwen voor de toekomst van het ziekenhuis. De kwaliteit van de patiëntenzorg is niet in het geding geweest, maar de inspectie heeft nauwlettend gecontroleerd of aan alle randvoorwaarden is voldaan.

De IGJ heeft sinds 12 mei 2017 onderzoek gedaan, (onverwachte) inspectiebezoeken afgelegd, rapportages bestudeerd en vele gesprekken in de organisatie gevoerd om zich op de hoogte te stellen van de situatie in Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Samenwerking

Mirjam van 't Veld, voorzitter raad van bestuur, zegt: ‘Er is in de afgelopen maanden veel werk verzet om het plan van aanpak uit te voeren. Veranderingen en verbeteringen zijn doorgevoerd. Belangrijke werkafspraken zijn gemaakt. Onder leiding van Wander Blaauw, lid raad van bestuur a.i. zijn goede resultaten geboekt en daarvoor zijn wij hem zeer erkentelijk. Wij zijn verheugd dat het verscherpt toezicht is opgeheven. Dat is een erkenning voor al onze medewerkers die met veel energie en passie elke dag weer de beste patiëntenzorg leveren.'

Toekomst

Het plan van aanpak gaf een belangrijke focus in het ziekenhuisbeleid. ‘Ik constateerde belangrijke vooruitgang en heb een aantal strategische beslissingen genomen: herordening van de organisatie op weg naar een nieuwe organisatiestructuur, positionering van de medische staf in het bestuur en het starten van een visietraject. Dit alles wordt in samenhang met de cultuurontwikkeling gezamenlijk en voortvarend opgepakt en vormt een goede basis om onze organisatie toekomstbestendig te maken. Wij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet, zoals de inspectie dat ook heeft geconcludeerd.' aldus de voorzitter raad van bestuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei.

AH Bonus

Meer informatie | Ziekenhuis Gelderse Vallei | Alles van Voorthuizen | Agenda evenementen Voorthuizen

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Allesvan Voorthuizen
Adresgegevens
Rijksweg 59
3781LT Voorthuizen
Telefoon
T 31653739080


Auto IJdorff voor uw saab in Voorthuizen
Van Beek's Rijwielhandel - Voorthuizen
Van Beek Mode Voorthuizen
Hubo XL - Voorthuizen
Voorthuizen loopt
Camping Vrede Oord voorthuizen