Alles van Voorthuizen
Bekijk de agenda

Plan aanleg korfbalvelden bij De Voorde gewijzigd

Plan aanleg korfbalvelden bij De Voorde gewijzigd
Voorthuizen Geplaatst 6 april 2018

Het plan dat er was voor het aanleggen van de korfbalvelden bij De Voorde is op aantal punten gewijzigd. Hierbij is de inspraak van de omwonende meegenomen.

Plan korfbalvelden De Voorde gewijzigd

Overleg met omwonenden

Vanuit de gemeente is er overleg geweest met de omwonende van De Voorde over het aanleggen van de korfbalvelden bij de Voorde. Op basis van de inspraak van de omwonende is het plan voor het aanleggen van de korfbalvelden gewijzigd.

Aanpassingen

Een aanpassing is dat de korfbalvelden minder ruimte gaan innemen, waardoor er nog een speelveld en een HUP (hondenuitrenplaats) op het Knollenveld mogelijk is. Tevens wil het college aan omwonenden ook een keuze voorleggen over welke geluidswering tussen de velden en de Jan de Jagerweg de voorkeur heeft. Omwonenden kunnen een keuze maken uit drie opties. De geluidswering met het hoogste aantal voorkeursstemmen gaat in de uitvoering.

Wat ging vooraf

Op 1 februari 2017 nam de gemeenteraad het besluit om mee te gaan werken aan de verplaatsing van CKV Spirit naar de Jan de Jagerweg en het Knollenveld. Voor het inzien en toelichten van de plannen heeft de gemeente een inloopavond voor omwonenden georganiseerd. Tijdens deze avond hebben zij de reacties verzameld. Op het plan kwamen verschillende inspraakreacties van omwonenden binnen. De verschillende inspraakreacties zijn voor het college aanleiding geweest om het plan op een aantal punten aan te passen.

voorthuizen, alles van, de voorde, korfbalvelden

Behoud deel speelveld en gebruik geluidswering

In het vastgestelde plan gaan de korfbalvelden minder vierkante meters innemen, zodat er ruimte voor een speelveld en een hondenuitrenplaats (HUP) overblijft. Ook zullen de omheinde
Spirit-velden in eerste instantie ook toegankelijk blijven voor omwonenden en spelende kinderen. Dit kan zo blijven als vernielingen uitblijven en er geen overlast is voor de buurt. Tussen de korfbalvelden en de Jan de Jagerweg komt een absorberende geluidswering om het geluid bij het bespelen van de korfbalvelden naar De Steenkamp te verminderen. De geluidswering zal door beplanting een groen karakter krijgen. Er zijn drie varianten voor deze geluidswering uitgewerkt. De gemeente gaat met omwonenden in gesprek over welke geluidswering de voorkeur heeft en verder zal worden uitgewerkt. Omwonenden hebben hierover een brief ontvangen.

Hoe nu verder

Midden mei 2018 komt het ontwerpbestemmingsplan voor zes weken ter inzage te liggen. Na verwerking van de zienswijzes, wordt het plan aan de gemeenteraad aangeboden voor vaststelling in oktober 2018. Als de gemeenteraad akkoord gaat, duurt het vervolgens nog 1,5 tot 2 jaar voordat de eerste werkzaamheden op het Knollenveld starten. Dit komt omdat eerst het nieuwe dorpshuis aan de Wikselaarseweg in gebruik moet zijn, voordat Spirit De Voorde en de omliggende velden als nieuwe locatie kan gaan gebruiken.

test

Meer informatie | Alles van Voorthuizen | Agenda evenementen Voorthuizen

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Allesvan Voorthuizen
Adresgegevens
Rijksweg 59
3781LT Voorthuizen
Telefoon
T 31653739080


Auto IJdorff voor uw saab in Voorthuizen
Gall & Gall Voorthuizen
Vakantiepark Ackersate - voorthuizen
Albert Heijn Voorthuizen
Bruna Voorthuizen
Ruitersportcentrum M&M - Voorthuizen