Alles van Voorthuizen
Bekijk de agenda

Informatieavond over sanering asbestdaken

Informatieavond over sanering asbestdaken
Barneveld Geplaatst 10 april 2019

Vanavond is een informatieavond voor eigenaren van gebouwen waarop mogelijk een asbestdak ligt. De avond maken deel uit van een project in ‘De Vallei' dat eigenaren ondersteuning biedt bij de sanering van hun asbestdaken.

Informatieavond over sanering asbestdaken

Aanleiding voor de informatieavond is het asbestdakenverbod. Dit verbod gaat na 2024 in. Het geldt voor alle asbestdaken van alle eigenaren in Nederland. Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering ervan. De provincie heeft voor heel Gelderland het aantal asbestdaken en de oppervlakte ervan in kaart gebracht. In ‘De Vallei' gaat het om 3.781.324 m2 op 16.712 daken. Dit gebied omvat de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen. In Barneveld hebben we relatief veel daken met asbest, vooral in het buitengebied: bijna 1,5 miljoen m2 op meer dan 6.000 asbestdaken.

Overal in De Vallei zijn de asbestdaken inmiddels oud en dus verweerd. Daardoor komen kankerverwekkende asbestvezels vrij. De daken vormen zo een gezondheidsrisico. Door ze te saneren nemen eigenaren dat risico weg. Na 2024 moeten gemeenten het asbestdakenverbod handhaven.

Verdubbeling tempo sanering nodig

De Vallei neemt binnen de provincie een flink deel van de asbestverdachte daken voor zijn rekening. Het gaat om ruim een kwart van het totale aantal m2 en ruim een vijfde van het aantal asbestverdachte daken. De huidige sanering van die daken komt neer op 295.000 m2 per jaar. Dit tempo moet minstens worden verdubbeld om de ingangsdatum van het verbod te halen. Wethouder Didi Dorrestijn over de noodzakelijke verdubbeling van het saneringstempo: "In Barneveld hebben we relatief veel daken met asbest, vooral in het buitengebied. We moeten in onze gemeente dus nog echt een grote slag maken. Kom daarom naar de informatieavond en laat je verder informeren."

Dankbaar

Bezoekers aan eerdere informatieavonden blijken dankbaar dat ze op deze manier op weg geholpen worden. Via het gratis Keukentafelgesprek met een asbestcoach van DkK of via een gratis Boerencafé van LTO en GAJK kunnen ze de volgende stap zetten naar inventarisatie en sanering. Plannen voor een collectieve aanpak voor de stedelijke kernen in De Vallei staan al in de steigers.

Aanpak in De Vallei

Asbestdakenteam De Vallei is een samenwerking van de vijf Vallei-gemeenten met Omgevingsdienst De Vallei en de provincie. Samen met Land- en Tuinbouworganisatie LTO, Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt GAJK en stichting Dorpshuizen en kleine Kernen DkK hebben zij een concrete en collectieve aanpak ontwikkeld voor de sanering van asbestdaken. De aanpak is erop gericht eigenaren te stimuleren hun asbestdak(en) te saneren en hen daarbij zo veel mogelijk te ondersteunen.

Praktische informatie

Woensdag 10 april De Veluwehal, Nieuwe Markt 6, 3771 CB Barneveld
Inloop vanaf 19.30 uur, start 20.00 uur, einde uiterlijk 22.30 uur.
Geïnteresseerden hoeven zich niet aan te melden voor deze bijeenkomsten.
De toegang is gratis.

test

Barneveld woensdag 10 april 2019
vanaf 19:30 uur tot 22:30 uur Veluwehal, Nieuwe Markt 6 Barneveld


Meer informatie | Alles van Voorthuizen | Agenda evenementen Voorthuizen

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Allesvan Voorthuizen
Adresgegevens
Rijksweg 59
3781LT Voorthuizen
Telefoon
T 31653739080


Voorthuizen loopt
Ruitersportcentrum M&M - Voorthuizen
Van Kempen Bestratingen - Voorthuizen
Bruna Voorthuizen
Gall & Gall Voorthuizen
Albert Heijn Voorthuizen