Alles van Voorthuizen
Bekijk de agenda

Aanvragen vergunningen en verleende vergunningen Voorthuizen week 14

Aanvragen vergunningen en verleende vergunningen Voorthuizen week 14
Voorthuizen Geplaatst 8 april 2019

Aanvragen vergunningen en verleende vergunningen Voorthuizen week 14

Vergunningen in Voorthuizen

Aanvragen vergunningen in Voorthuizen

Aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
04-04-2019 Rijksweg 71: maken uitweg
04-04-2019 Wikselaarseweg 18: aanleggen en wijzigen inrit
04-04-2019 Lange Zuiderweg 48: Bed&Breakfast oprichten in bestaand bijgebouw
04-04-2019 Kieftveen 30-421: bouwen peuterbad met technische ruimte
04-04-2019 Piet Heinlaan 27: kappen boom
04-04-2019 Overhorsterweg 29: aanleggen grondwal
04-04-2019 Hoofdstraat 9: plaatsen dakkapel
04-04-2019 De Steenkamp 50: vergroten woning

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.
Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders, zie de colofon voor de adresgegevens. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze raden wij u aan een afspraak te maken via tel. 14 0342
Uw bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal.
Uw beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
U kunt dit verzoek richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
===============================================================

Verleende vergunningen in Voorthuizen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
04-04-2019 Mendelssohnlaan 76: plaatsen dakkapel
04-04-2019 Haarkampstraat 3: kappen boom met herplant
04-04-2019 Harremaatweg 7: aanleggen uitrit
04-04-2019 Lange Zuiderweg 21A: kappen vijf bomen
04-04-2019 Baron van Nagellstraat 9: uitbreiding kantoor op 1e verdieping
04-04-2019 Lange Zuiderweg 116: bouwen bijgebouw

Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van het besluit, bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet u gemotiveerd aangeven waarom u het niet eens bent met het besluit. Het indienen van een bezwaarschrift tegen een verleende vergunning heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat gedurende de behandeling van uw bezwaarschrift uitvoering wordt gegeven aan de activiteit(en), dient u, naast het indienen van een bezwaarschrift, een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen.
Uw bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal.
Uw beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
U kunt dit verzoek richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

test

Meer informatie | Alles van Voorthuizen | Agenda evenementen Voorthuizen

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Allesvan Voorthuizen
Adresgegevens
Rijksweg 59
3781LT Voorthuizen
Telefoon
T 31653739080


Hubo XL - Voorthuizen
Camping Vrede Oord voorthuizen
Jumbo Voorthuizen
Van Beek Mode Voorthuizen
Alex van den Brom containerverhuur
Ruitersportcentrum M&M - Voorthuizen