Alles van Voorthuizen
Bekijk de agenda

Gemeenteberichten Voorthuizen week 12

Gemeenteberichten Voorthuizen week 12
Voorthuizen Geplaatst 25 maart 2019

Gemeenteberichten voor Voorthuizen week 12 - 23 maart 2019

Gemeenteberichten Voorthuizen

Tijdelijke verkeersmaatregel op de Van den Berglaan

Het gaat hier om een tijdelijke verkeersmaatregel op de Van den Berglaan tijdens de markt van muziekvereniging Crescendo.

Overwegingen ten aanzien van besluit

  • gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit Administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer;
  • overwegende, dat op zaterdag 6 juli 2019 door muziekvereniging Crescendo een markt wordt georganiseerd in Voorthuizen;
  • dat het in het kader van de verkeersveiligheid noodzakelijk is op zaterdag 6 juli 2019 de volgende verkeersmaatregel te treffen:
  • het afsluiten voor doorgaand verkeer van de Van den Berglaan (tussen het Bunckmanplein en de Koninginnelaan);
  • dat overleg gevoerd is met de politie;
  • dat de betreffende weg in beheer en onderhoud is bij gemeente Barneveld;

 

Besluiten

op zaterdag 6 juli 2019 van 07.00 tot 20.00 uur instellen tijdelijke geslotenverklaring door het aanbrengen van afzethekken en het plaatsen van bebording C01 van het RVV 1990 op de Van den Berglaan (tussen het Bunckmanplein en de Koninginnelaan) in Voorthuizen.

Inzien en reageren

Verkeersbesluiten liggen ter inzage bij het Servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving in het gemeentehuis. Belanghebbenden die het besluit om bepaalde redenen onjuist vinden, kunnen binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via Postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal op www.barneveld/bezwaarmaken. Hiervoor heeft u wel uw DigiD nodig.

Belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Arnhem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Dit verzoek kan in tweevoud gericht worden aan: Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het verzoek om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl. Kijk op genoemde website voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

test

Meer informatie | Alles van Voorthuizen | Agenda evenementen Voorthuizen

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Allesvan Voorthuizen
Adresgegevens
Rijksweg 59
3781LT Voorthuizen
Telefoon
T 31653739080


Auto IJdorff voor uw saab in Voorthuizen
Gall & Gall Voorthuizen
Vakantiepark Ackersate - voorthuizen
Van Beek's Rijwielhandel - Voorthuizen
Meubelspuiterij Hofmeijer
Dorpsvisie Voorthuizen