Alles van Voorthuizen
Bekijk de agenda

Be Active richt zich op versterking, samenwerking en professionalisering

Be Active richt zich op versterking, samenwerking en professionalisering
Voorthuizen Geplaatst 14 januari 2020

Be Active is klaar voor een nieuwe ontwikkeling. Na een aantal jaren pionieren zet Be Active in op verdere professionalisering en op versterking van goede samenwerking met maatschappelijke partners.

Be Active richt zich op versterking, samenwerking en professionalisering

Naar aanleiding van het coalitieakkoord is eind 2018 onderzoek uitgevoerd naar de rol en toekomstige positie van Be Active. Hieruit bleek dat Be Active in een duidelijke behoefte voorziet en dat er veel waardering is voor de activiteiten van het team. Het advies was om Be Active, na jaren van pionieren, eerst organisatorisch en inhoudelijk door te ontwikkelen en dan een organisatorische keuze te maken voor het team. Daarnaast was het advies om aanvullend onderzoek te doen naar de bedrijfsvoering van Be Active. Het uitgangspunt is behoud van het enthousiasme, de inhoudelijke prestaties en de goede naam die Be Active in de samenleving heeft opgebouwd.

Ontwikkelplan Be Active & Creative

Het Be Active-team heeft eind 2019 een ‘Ontwikkelplan Be Active & Creative' opgesteld met ambities die aansluiten bij het beleidsplan sociaal domein ‘Mensen Voorop' en de thema's groeien naar zelfstandigheid, meedoen naar vermogen en samen oud worden. Het plan geeft vanuit veranderde maatschappelijke ontwikkelingen, ervaring en inzichten richting aan de nieuwe koers op het terrein van jeugd, sport en cultuur. Daarnaast komt de organisatie, het werkgeverschap, de financiën en de bedrijfsvoering van Be Active aan de orde. De rode draad in het ontwikkelplan is veranderen, verbeteren en aan kwaliteit winnen met behoud van het goede.

Bij de totstandkoming van het plan is actief samengewerkt met medewerkers van het CJG, Welzijn Barneveld en de Muziekschool. Be Active zet in op het verbeteren van de onderlinge samenwerking en op het maken van combinaties bij de voorbereiding en uitvoering van activiteiten. Daarnaast zijn ook rolverdeling, verantwoordelijkheden en goede communicatie richting samenwerkingspartners en de doelgroepen belangrijke punten van aandacht in het ontwikkelplan.

test

Meer informatie | Alles van Voorthuizen | Agenda evenementen Voorthuizen

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Allesvan Voorthuizen
Adresgegevens
Rijksweg 59
3781LT Voorthuizen
Telefoon
T 31653739080


Visspeciaalzaak De Parel Voorthuizen
Volksuniversiteit Barnevue Voorthuizen
Jumbo Voorthuizen
Camping de Meidoorn bij Voorthuizen
Allesvan Voorthuizen
Dorpsvisie Voorthuizen