Alles van Voorthuizen
Bekijk de agenda

PFAS-norm in Barneveld tijdelijk verhoogd

PFAS-norm in Barneveld tijdelijk verhoogd
Voorthuizen Geplaatst 27 november 2019

De gemeente Barneveld stemt tijdelijk in met een hogere norm voor PFAS. Hiermee wijkt de gemeente af van de landelijke norm van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

PFAS-norm in Barneveld tijdelijk verhoogd

De gemeente Barneveld volgt wel de norm van het ministerie voor het grondwaterniveau. Barneveld heeft de mogelijkheid om lokaal af te wijken van de normen. De gemeente volgt hierin het advies van het GOO (collectief Gelders Ondergrond Overleg). In het GOO zijn vertegenwoordigd de provincie Gelderland, de 5 Vallei gemeenten, het Waterschap Vallei en Veluwe en de Omgevingsdienst de Vallei. Met het tijdelijke besluit krijgen ondernemers meer ruimte.

Tijdelijke verruiming norm PFOS en PFOA

Het GOO heeft voor het grondgebied van Gelderland een onderbouwd onderzoek verricht om tot een voorstel te komen voor een tijdelijke verruiming van de norm voor PFOS en PFOA. Op basis van recente meetgegevens is eind oktober een achtergrondwaarde bepaald die past bij de Gelderse situatie. Deze waarde kan gebruikt worden tot het ministerie met een definitief handelingskader komt voor de PFAS norm.

De tijdelijke Gelderse norm kan in de tussenliggende tijd gebruikt worden om de huidige stagnatie van grondverzet grotendeels op te lossen. De verhoogde achtergrondconcentraties hebben alleen betrekking op de landbodem en op landbouw- natuurgebieden en zijn niet van toepassing op het verondiepen van watergangen en diepe plassen.

Het is ook niet van toepassing op het verspreiden van baggerspecie over het aangrenzend perceel en zogenaamde weilanddepots. Als in december blijkt dat de landelijke norm toch hoger is dan de Gelderse norm, dan gaat de landelijke norm vanaf dat moment gelden. Voor PFOS en PFOA wordt de tijdelijke norm vastgesteld op 0,5 µg/kg. De gemeenten en waterschappen hebben hiermee de mogelijkheid om deze Gelderse achtergrondwaarde vast te stellen en grondverzet weer mogelijk te maken

Het collectief Gelders Ondergrond Overleg adviseert over PFAS

In Gelderland werken provincie, gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten nauw samen in het werkveld van bodem en ondergrond. Ze doen dit door een vrijwillige inbreng en inzet van expertise binnen het platform GOO; het Gelders Ondergrond Overleg.

test

Meer informatie | Alles van Voorthuizen | Agenda evenementen Voorthuizen

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Allesvan Voorthuizen
Adresgegevens
Rijksweg 59
3781LT Voorthuizen
Telefoon
T 31653739080


Meubelspuiterij Hofmeijer
Alex van den Brom containerverhuur
Bruna Voorthuizen
Camping de Meidoorn bij Voorthuizen
Badabounce Streetdance
Dorpsvisie Voorthuizen