Alles van Voorthuizen
Bekijk de agenda

Aanvragen vergunningen en verleende vergunningen Voorthuizen week 47

Aanvragen vergunningen en verleende vergunningen Voorthuizen week 47
Voorthuizen Geplaatst 25 november 2019

Aanvragen vergunningen en verleende vergunningen Voorthuizen week 47

Vergunningen in Voorthuizen

Aanvragen vergunningen in Voorthuizen

Aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
21-11-2019 Hunnenweg 65: realiseren natuurwoning
21-11-2019 Lankerenseweg 8: uitbreiden woning met gevelwijziging
21-11-2019 Harremaatweg 34: actualisatie voorschriften milieuvergunning
21-11-2019 Hunnenweg 19A: bouwen woning met bijgebouw
21-11-2019 Verbindingsweg 25: verbouwen en uitbreiden woning en vernieuwen rieten kap
21-11-2019 Hoofdstraat 202: handelen strijd regels ruimtelijke ordening t.b.v. gebruik kerk
14-11-2019 Hunnenweg 40: tijdelijk plaatsen paardenstallen
14-11-2019 Oude Zeumerseweg 10: bouwen bijgebouw
14-11-2019 Kerkstraat 2: verbouwen kantoorpand naar kantoorpand met 2 appartementen erboven
07-11-2019 Rubensstraat 40: aanleggen inrit
31-10-2019 Noordenweg 43: uitbreiden bijgebouwen
31-10-2019 Rubensstraat achter nr. 28: bouwen woning met garage
31-10-2019 Polleveenseweg 15: bouwen woning met bijgebouw

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.
Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders, zie de colofon voor de adresgegevens. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze raden wij u aan een afspraak te maken via tel. 14 0342
Uw bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal.
Uw beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
U kunt dit verzoek richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
===============================================================

Verleende vergunningen in Voorthuizen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
21-11-2019 Elzenkamperweg 4: realiseren uitrit
14-11-2019 Hoofdstraat 125: kappen boom
07-11-2019 Beatrixlaan 18: vergroten woning
31-10-2019 Harremaatweg 27: wijzigen situering vergunde woning

Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van het besluit, bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet u gemotiveerd aangeven waarom u het niet eens bent met het besluit. Het indienen van een bezwaarschrift tegen een verleende vergunning heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat gedurende de behandeling van uw bezwaarschrift uitvoering wordt gegeven aan de activiteit(en), dient u, naast het indienen van een bezwaarschrift, een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen.
Uw bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal.
Uw beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
U kunt dit verzoek richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
===============================================================

Verlenging beslistermijn in Voorthuizen

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure):
21-11-2019 Wouterskamp 13: aanleggen twee uitritten

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.
Uw bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal.
Uw beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
U kunt dit verzoek richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
===============================================================

Geaccepteerde melding in Voorthuizen

Geaccepteerde meldingen:
21-11-2019 Hoofdstraat 157B: oprichten en in werking hebben van winkel in wild en gevogelte

Als u het niet eens bent met het besluit en u een zienswijze heeft ingediend tegen de ontwerpbeschikking, dan kunt u binnen zes weken na verzending van het besluit beroep instellen bij de rechtbank in Arnhem. In het beroepschrift moet u gemotiveerd aangeven waarom u het niet eens bent met het besluit. Het indienen van een beroepschrift tegen een verleende vergunning heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat gedurende de behandeling van uw beroepschrift uitvoering wordt gegeven aan de activiteit(en), dient u, naast het indienen van een beroepschrift, een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen.
Uw bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal.
Uw beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
U kunt dit verzoek richten aan de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

AH Bonus

Meer informatie | Alles van Voorthuizen | Agenda evenementen Voorthuizen

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Allesvan Voorthuizen
Adresgegevens
Rijksweg 59
3781LT Voorthuizen
Telefoon
T 31653739080


Albert Heijn Voorthuizen
Badabounce Streetdance
Van Beek's Rijwielhandel - Voorthuizen
Volksuniversiteit Barnevue Voorthuizen
Tuinwinkel De Ganzenbeek - Voorthuizen
Van Top tot Teen